+420 603 336 408

KLIŠÉ, ŠTOČKY PRE TAMPÓNOVÚ TLAČ


Osvitka výroba klišé filmů Výroba klišé štočků retušování
Osvitka výroba klišé filmov Výroba klišé štočkov retušovanie

Bez kvalitného klišé nie je možná kvalitná tlač.

Preto vynakladáme veľké úsilie a množstvo finančných prostriedkov do vývoja nových typov klišé pre tampónovú tlač.

Všetky typy klišé - štočkov Vám môžeme dodať už úplne hotové - s vyleptaným grafickým motívom alebo iba ako základný materiál.

 

TAMPOPRINT vyrába a dodáva tiež kompletné príslušenstvo pre výrobu klišé - od osvitiek až po leptačky a lasery. Pre viac informácií volajte našim technikom alebo sa pozrite na náš  katalóg.

 

Podľa materiálu a technológií delíme klišé na základné typy:

 

LEPTANÉ KLIŠÉ

Plastové polymerové klišé štoček tampoprint Osvitka na polymerové štočky klišé
Plastové polymérové klišé štoček tampoprint Osvitka na polymérové štočky klišé

Plastové - polymérové klišé

 

 • Fotocitlivý polymér nanesený na plechovú podložku
 • Vhodné pre: menšie tlačiarenské série (životnosť tlače až 20 000x)
 • Výroba je prakticky nenáročná, stačí iba UV osvitka a vhodný vymývací prípravok
 • I napriek jednoduchosti výroby je kvalita tlače veľmi vysoká
 • Pri nesprávnom nastavení tampónového stroja môže byť životnosť iba niekoľkonásobná tlač (vysoký prítlak stroja, nečistoty pod klišé)

 

Tenké ocelové klišé plechové klišé štoček
Tenké oceľové klišé plechové klišé štoček

Tenké oceľové klišé

 

 

 • Oceľový plech (0,3 - 0,5 mm) potiahnutý fotocitlivou vrstvou
 • Vhodné pre: Objemnejšie výrobné série (životnosť tlače až 100 000x)
 • Výroba pomocí UV osvitky a leptacieho zariadenie

 

Silné ocelové klišé štoček tampoprint
Silné ocelové klišé štoček tampoprint

Oceľové klišé

 

 

 • Špeciálne upravená oceľ (10 mm) potiahnutá fotocitlivou vrstvou
 • Vhodné pre: Veľké tlačiarenské série (tlač až 1 mil. x)
 • Výroba pomocí UV osvitky a leptacieho zariadenia

 

 

KLIŠÉ VYROBENÉ LASEROM

Magnet aloxid tampoprint klišé štoček
Magnet aloxid tampoprint klišé štoček"

Magnet Aloxid klišé

 

 • Magnetická podložka, špeciálny materiál (0,5 mm)
 • Vhodné pre: akýkoľvek stroj s otvoreným, alebo uzatvoreným farebníkom (životnosť tlače až 30 000x)
 • Výroba laserom

 

Keramické klišé štoček tampoprint
Keramické klišé štoček Tampoprint

Keramické klišé

 

 • Špeciálna keramika (10 mm)
 • Vhodné pre: extrémne veľké tlačiarenské série (životnosť tlače až 2 000 000x)
 • Výroba výhradne laserom
 • Ideálne použitie pre jemné čiarové motívy

 

Rotační keramické klišé štoček Rotační polymerové klišé štoček Rotační válcové ocelové klišé štoček
Rotačné keramické klišé štoček Rotačné polymérové klišé štoček Rotačné valcové oceľové klišé štoček

Rotačné klišé

Ide o špeciálny typ klišé, používaný výhradne v rotačných tlačiarenských jednotkách. Ako východiskový materiál je použitá buď oceľ alebo keramika. Pre menšie série tlače (testovanie, skúšky) sa dajú s výhodou použiť polymérové klišé, ktoré sa upevnia na oceľové valcové jadro.

 

Osvitka ocelových a plechových klišé štočků Leptačka ocelových plechových klišé štočků
Osvitka oceľových a plechových klišé štočkov Leptačka oceľových plechových klišé štočkov